Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Lørslev Friskole er lidt at sammenligne med en humlebi. Den burde ikke kunne flyve, men gør det og gør det godt”

Lørslev er en særdeles velfungerende lille skole med et svagt voksende elevtal.

Tilsynserklæring for skoleåret 20223/2023 for Lørslev Friskole

Skolens undervisning har et højt fagligt niveau og der er en rigtig god stemning mellem skolens elever og mellem
voksne og elever. Det er en skole hvor man som elev er tryg ved at henvende sig til voksne, fordi man ved der
bliver lyttet og handlet, eller givet gode råd.

Skolen gør meget ud af, at de udendørs opholdsarealer er velfungerende og tiltalende og har for nyligt udvidet
med en multibane. Skolen har også både en børnehave og en SFO-ordning og det er nok ikke for meget at sige, at
skolen er byens omdrejningspunkt.

Der er en stor lokal opbakning om skolen og det er vel ikke for meget sagt, at hvis skolen ikke var der, ville byen
heller ikke være der og vice versa. Man er afhængige af hinanden, man ved det og synergieffekten er åbenlys.

Lørslev Friskole er lidt at sammenligne med en humlebi. Den burde ikke kunne flyve, men gør det og gør det godt”