Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ilbro Teglværk – kort fortalt – 1835 til 1960

Teglværket hørte oprindelig under gården “Nørrebroen” og grundlagt omkring 1835.

1908 blev der opført en ringovn med 16 kamre a 7000 sten.

Den faglige ledelse fra 1924 blev varetaget af bestyrer Otto Jensen, hvis far var bestyrer før ham.

Otto Jensen var elev på Knabstrupper Teglværk og senere på Carlsberg Teglværk ved Randers, hvor han var bestyrer til februar 1924.

Indtil 1934 blev maskinerne drevet med damp, men dette år blev der installeret en 60 HK dieselmotor fra Frederikshavns Jernstøberi.

Til teglværket hørte 5 tønder land jord med både blåler og rødler.

Som noget helt særligt fremstillede teglværket de såkaldte Falstagsten, der solgtes over hele Nordjylland, men iøvrigt også hånd- og maskinstrøgne sten – ca. 2 millioner årligt samt drænrør indtil 6 tommer. Teglværket beskæftigede i 1930’erne 30/35 mand.

Teglværket var ejet af et interessentskab på 12 personer. I 1935 bestod bestyrelsen af proprietær J. Jensen (formand) og gårdejerne J. P. Jensen, Lørslev Vesterhede, O.M. Olesen, Hvidsted og ACJ Søndergaard, Borup.

Bestyrelsen ændrede sig ikke væsentlig indtil regnskabsfører, gårdejer Chr. Jørgensen erhvervede teglværket fra interessentskabet formentlig omkring 1950.

Dieselmotoren blev skrottet og teglværket gik over til eldrevne maskiner.

I Chr. Jørgensens tid var sæsonen kort – fra midt i maj og til den første frostnat i august. Teglbrændingen fortsatte til hen omkring februar.

Rødleren slap op og måtte hentes fra en grav et stykke vej fra Ilbro.

Hvad som hændte teglværket efter 1960 – er der sandsynligvis skrevet meget om, og noget som alle i Ilbro kender til.

Kilder: DHI 1935 og Søren Hansen samt mæ’siel