Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Husets rum

 • Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i huset/lejligheden, men ikke for meget. Fx er det måske nok med 16-18°C i soveværelset.
 • Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør døren være lukket.
 • Kommer temperaturen ned under 14°C i et rum, som måske slet ikke bliver brugt, kan det skade bygningen. Det kan også trække varme fra andre rum og give fodkulde og evt. fugtproblemer. Sørg derfor for, at temperaturen i et rum altid er mindst 14°C.

Temperaturen

 • I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste.
 • For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5 – 6%.
 • Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.
 • Den enkelte radiator skal helst være kold forneden.
 • Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke skærme for en radiator.

Radiatortermostaten

 • Hvis du ikke har det i forvejen, er det en god idé at få installeret radiatortermostater. Så udnytter man nemlig gratis varme fra solen, lamper, TV og mennesker i stuen.
 • Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum. Hvis der f.eks. er mange mennesker i stuen, eller solen skinner, kan ventilerne lukke helt ned, selvom det er koldt udenfor.
 • Hvis du derimod ikke kan opnå 21°C, selvom du åbner helt for alle radiatorer i et rum, er der noget galt.
 • Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende

Returtermostaten

 • Ældre fjernvarmeanlæg har ofte termostaten siddende på returløbet fra radiatoren, og termostaten føler på vandtemperaturen fra radiatoren. Sådan en ventil kaldes en returtermostat og er især velegnet, hvor der er kubikmeter-afregning (m3 ).
 • Returtermostaten sørger for en konstant temperatur på fjernvarmevandet, når dette har passeret gennem radiatoren. Returtermostater udnytter kun i ringe grad gratis varme fra solen, lamper, TV m.v.
 • Returtermostaten skal jævnligt indstilles i takt med vejrets ændringer, og man skal huske at stille på alle termostater i samme rum.

Udluftning

 • Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales.
 • Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 5-7 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler afkøles.
 • Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under udluftningen.

Fugt

 • Du kan undgå fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under ca. 14°C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummet – og stil aldrig møbler m.v. helt op ad kolde ydervægge.
 • Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er der for fugtigt i rummet.
 • Det er også godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse. Desuden giver det et bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

El-varme, brændeovn m.m.

 • Når man har fjernvarme, er det en dårlig ide at tænde for en elvarmeovn. En elvarmeenhed vil altid være mere end dobbelt så dyr som en fjernvarmeenhed.
 • En brændeovn kan være hyggelig og give dejlig varme. Om det er en økonomisk fordelagtig varme, afhænger af brændets pris og varmeenergiindhold.
 • Imprægneret træ, lakeret eller malet træ samt limtræ, spånplader og lignende må ifølge miljøloven ikke brændes af.

Måleraflæsning

 • Gør det til en god vane at holde øje med måleren.
  For varmeforsyningens samlede økonomi, og dermed for forsyningens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling hos forbrugerne. Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur). I varmeperioden oktober til april skal det være muligt at afkøle mellem 30 og 40 grader.
 • Aflæs måleren for en sikkerheds skyld.
  Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmeforsyningen og forbrugeren, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt. Mindst én gang om ugen bør måleren aflæses.
 • Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort, der kan dokumentere uregelmæssigheden.