Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ugilt Kirke

Ugilt Kirke, viet Vor Frue er opført ca. 1150. Tidligere var der en stavkirke på samme sted.

Kirken er en romansk bygning i kvadresten, bestående af kor og skib og har i sin tid hørt til gården Egebjerg, hvor en gren af slægten Hviderne boede i godt 200 år.

Ca. 1470 havde Niels Pedersen til Egebjerg slået præsten i Ugilt ihjel, hvorfor han af biskoppen blev dømt fredløs. Han beviste for kongen og rigets mægtigste mænd, at han gjorde det af nødværge og opregnede sine forfædre for at vise, at han var af ædel slægt.

I gotisk tid er der af udflyttede kvadre- og mursten tilføjet et tårn mod vest, hvorfra kun underdelen er bevaret, da det fortælles, at en herremand fra Egebjerg brækkede tårnet ned og brugte stenene til svinestald. I tårnunderdelen, som efter istandsættelse i 1867 indgår i kirkens skib, findes tydelige spor fra anlæg til indbygning af hvælv. I korets nordside udvendig ses et tilmuret romansk vindue fra kirkens opførelse. I skibets nordside ses et genåbnet romansk vindue med blybunden grønlig glas.

Se hvad der sker i Kirken:

https://www.defemkirker.dk/kalender

Ugtilvej 550 Ugilt 9870 Sindal