Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Lørslev fjernvarmeforsyning A.m.b.a. er en del af det danske fjernvarmenet.

Det er blevet politisk bestemt, at de danske net- og distributionsvirksomheder inden for el, gas, fjernvarme og olie siden 2006 har haft pligt til, at sikre konkrete og dokumenterbare energibesparelser hos forbrugerne.

År 2010 og fremover gælder det, at besparelser bliver 5.400 TJ årligt. Dette svarer til energiforbruget, der omfatter el og varme, for ca. 60.000 husstande.

For Lørslev Fjernvarmeforsyning gælder det, at vi skal finde energibesparelser svarende til 41 Mwh om året fremover. Vores umiddelbare fokus vil være rettet mod slutforbruget af energi i Lørslev. Der vil komme megen fokus på dette i det nye år fra Lørslev Fjernvarmeforsynings A.m.b.a., da det er uomtvisteligt at disse besparelser skal findes.

Vi ser hjemmesiden www.loerslev.dk , som et godt sparringsværktøj for, at skabe en ”energiforståelse” Lørslev Fjernvarme A.m.b.a. og jer forbruger imellem. Der vil derfor fremover blive oplyst og informeret herfra, så vi kan skabe energibesparelserne i fællesskab. Er man allerede blevet interesseret i, at forsøge selvstændigt at skabe besparelser for sin fjernvarmeforbrug, så er man megen velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi står allerede nu parat med gode råd og værktøjer til jer. Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. takker for året der snart er oprundet og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til et godt samarbejde for det nye år. Med venlig hilsen Bestyrelsen Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.