Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lørslev skole og lærerinde frk. Marie Elisabeth Sortfeldt – 1957/58

Ugilt sogneråd og skolekommission besluttede i maj 1957 at lægge skolerne sammen, således at børnene fra Ugilt skoledistrikt flyttedes til Lørslev.

Sidst på sommerferien 1957 så jeg frem til at komme i skole igen og møde nye kammerater fra Ugilt samt nye lærere.

Men et par dage før ferien sluttede kom Walther og fortalte, at han sammen med sin far havde været i Ugilt og der mødt en dreng, som kunne fortælle gruopvækkende ting om lærerne i Ugilt skole, og vi nok “skulle få nogle tørre tæsk” – når vi mødte i skolen. Så glædede jeg mig ikke mere til at komme i skole igen.

Det var nu ikke så slemt, som frygtet. Som noget nyt var der oprettet en klasse, som havde til huse i et rum ovenpå gymnastiksalens nordlige ende. Jeg mener, at den blev kaldt “3. klasse” – og klasselæreren hed Anna Sofie Rømer, der kom fra Linderum skole. Vi var mange elever i klassen, og dem fra Ugilt fyldte meget.

Anna Sofie Rømer var en sød og flink lærerinde, som jeg vil berette mere om senere. Hun underviste i dansk og et par fag mere. Den ny førstelærer Erling Svendsen underviste i regning og gymnastik. Han var en hård og bestemt lærer, og der var ikke langt til en lussing, og det som var værre. Lærer Svendsen vender jeg tilbage til på et andet tidspunkt.

Frk. Sortfeldt var en meget pligtopfyldende, myndig og meget krævende lærerinde, som vi fik stor respekt for. Hende havde jeg i fagene religion og læsning.

Jeg havde generelt svært ved at lære udenad, og derfor kostede de ti bud, fadervor og salmerne mig mange “frikvarterer” under frk. Sortfeldt strenge blik samt mange slag over fingrene af hendes lineal.

Jeg fik hele tiden at vide, hvor ubegavet jeg var, samt hvor dygtige de andre elever var og ikke mindst pastor Arendts sønner, der gik flere klassetrin over deres alder, fordi de var så kloge og kundskabsrige.

Apropos præstens sønner. Når de kom ind i klasseværelset blev vi af frk. Sortfeldt bedt om at rejse os op og stå ret ved siden af skolepulten.

Salmeversene fortsatte til jeg blev konfirmeret i april 1960 og blev udskrevet af skolen.

Marie Elisabeth Sortfeldt var født i 1901 i Himmerland og voksede op i Skjoldborg skole ved Thisted, hvor hendes far historikeren Severin Sortfeldt var lærer. Hun fik fast ansættelse ved Ugilt skole i 1930. Årene før hun blev pensioneret var svære for hende. Afgik ved døden i oktober 1971 – 70 år gammel.

Billeder: Den gamle gymnastikfløj til højre. Ego fra fmt. 1958 – og en stramtantet lærerinde.