Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Et minde fra Lørslev Skole – skoleåret 1957/58

Som noget nyt blev der 1. april 1957 oprettet en ny såkaldt “3. klasse”, hvor frk. Anne Sofie Rømer var klasselærer. Regning blev varetaget af førstelærer Erling Svendsen og religion af lærerinde frk. Elisabeth Sortfeldt.

Her forleden dag fandt jeg mit gamle skoleskema fra 1957/58. Der var ikke mange fag på skemaet, og de vigtigste var regning, dansk og religion.

Ugen sluttede med “Sørøver” – en leg i gymnastiksalen, hvor man sprang fra redskab til redskab og måtte ikke røre gulvet, hvis man gjorde det, var man ude. Legen blev nøje fulgt af lærer Svendsen, hvis hænder sad meget løse.

Billeder: Skolegården, Skolen – 3. klasse havde til huse i bygningen til venstre, 1. lærer Erling Svendsen, Skoleskema fra skoleåret 1957/58.