Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ET SKYTTEGRAVSANLÆG VED ILBRO I VENDSYSSEL 1916/17 og 18

Da vi flyttede til Lørslev Vesterhede i oktober 1955, og begyndte at efterårsgrave i det jordstykke, som hørte til “Lokomotivet” ,undrede det min far meget, at jorden var fyldt med rusten pigtråd, hvilket han ikke kunne forstå. Her er forklaringen.

Sikringsstyrken, 39. Bataljon er klar til kamp mod tyskerne.

Hvorfor bygge et skyttegravsanlæg i Vendsyssel? Situationen for den tyske hær i 1917 var markant forbedret i forhold til året før, og krigen på Østfronten så ud til at ende med en tysk sejr.

Fra dansk side frygtede man en tysk invasion fra søsiden eksempelvis Frederikshavn, og det var årsagen til det store skyttegravsanlæg ved Ilbro.

”Tæt ved Ilbro station lidt øst for Uggerby å er 39. bataljon i disse dage i færd med at lave et større skyttegravsanlæg. Det anlægges efter de erfaringer, der er indvundet under krigen og består af 4 parallelle grave, 1., 2., 3., og 4. linje.

I første linje er der indrettet standpladser til hver enkelt skytte. De er gravet én meter frem og sikrer soldaten mod at blive ramt af granatstumper fra sprængninger længere henne i graven. De tre bagved værende linier er dybere – 2 meter. Den opgravede jord yder yderligere dækning og nødvendiggør, at skytterne står på trappetrin for at komme til skud. Fra den opkastede jords overkant og til gravens bund, er der en afstand af 3 meter. I disse linjer indbygges overdækkede rum, hver med plads til 20 mand.

Som materiale til disse rum anvendes jernbanesveller og jernbaneskinner. Anlægget er i højeste overensstemmelse med det nyeste på skyttegravsområdet.

Forbindelsesgangen er delvis overdækket og går ind under pigtråden. Færdsel fra den ene grav til den anden er uhindret for forsvareren, hvorimod en fjende, der søger frem ad forbindelsesgangen vil blive modtaget af ild fra maskingeværer, der er anbragt i gravens brudpunkter”.

Skyttegravene lå næsten i den linje, hvor den nye motorvej er ført udenom Ilbro til Amdal. På det øverste billede anes stuehuset ved Amdal Mølle.

Kilder: VT og en række andre aviser fra 1916/17 og 18. – Vilhelm Christiansen mm.