Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat Landsbyrådet 23. oktober 2012

Fremmødte :
Lørslev Borgerforening: Børge og Kaj
Ilbro-Lørslev I.F. : Ingen
KFUM spejderne : Poul (kasserer) og Helga
Ugilt Beboerforening : Ingen
Ugilt Menighedsråd : Ib
Onsdagsklubben : Annelise og Bendix
Ugilt Forsamlingshus : Bodil Horsevad og Poul
Ilbro Borgerforening : Erik og Ejvind
Lørslev Friskole : Dorte
Lørslev Fjernvarmefors. : Ingen
Enkeltpersoner : Claus, Henriette (formand) og Jens (sekretær)

  1. Formanden bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.
  2. Henriette orienterede fra Landsbyforum bl.a. projekt Alle mand af huse, som vil blive videresendt sammen med dette referat. Henriette fremlagde forslag fra arbejdsgruppen for Samling og sammenhold om fælles aktivitetskalender. Forslaget blev ikke vedtaget, da forsamlingen fandt, at landsbyrådets hjemmeside loerslev.dk fungerer ganske fint, hvis man altså husker at kontakte Claus. Projekt Samling og sammenhold er ved at være ovre. Det mest synlige resultat af arbejdet er foreløbig, at der etableres en ungdomsklub på skolen i næste uge, og der bliver vist nok et invielsesarrangement den 14. november. Måske er vi også så heldige, at der bliver opsat informationstavler i Ilbro, Lørslev, Ugilt og Linderum. Vi får se.
  3. Sommerfestugen 2013 blev fastsat til uge 23 ( 3. – 9. juni ) med Kirkelundsarrangementet inden eller til sidst. Programmet skal husstandsomdeles onsdag den 22. maj, hvilket får den betydning, at næste årsmøde bliver rykket frem til TIRSDAG DEN 16. APRIL 2013.
    Noter venligst denne dag i jeres kalender.
  4. Lørslev Friskole blev bevilget 2500 kr til rutchebane på legepladsen.
  5. Poul Sørensen blev bemyndiget til at få forbedret lysforholdene uden for mødelokalet.

Jens Chr. Larsen 98963320