Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat fra Landsbyrådet.

Referat fra mødet d. 24. november 2016

klik her: referatlandsbyraadsmoede241116

 

 

Referat fra mødet d. 21. april 2016

Klik her: Lørslev 210416

 

 

Lørslev 18.11.15

Referat mødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 171115.

 

 Fremmødte :

Lørslev Borgerforening     :          Morten Fonseca

Ilbro-Lørslev I.F.                :          Ingen

KFUM spejderne                :          Poul (kasserer) og Lisbeth

Ugilt Beboerforening          :          Pennie og Jette

Ugilt Menighedsråd            :          Ib

Onsdagsklubben                 :          Annelise og Bendix

Ugilt Forsamlingshus         :          Bodil Horsevad og Poul

Ilbro Borgerforening          :          Erik

Lørslev Friskole                  :          Aase

Lørslev Fjernvarmefors.    :          Ingen

Enkeltpersoner                   :           Børge, Henriette (formand) og Jens (sekretær)

  

 1. Der vil blive holdt stiftende generalforsamling i Landsbypedelordningen torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.

Vedtægterne er nu godkendt, men der er stadig mulighed for at blive en del af projektet, hvis nogle endnu ikke tilmeldte foreninger skulle være interesseret. Alle er velkomne til den stiftende generalforsamling, men kun medlemmer af de foreninger, der er en del af landsbypedelordningen, har stemmeret.

 

 1. Der arbejdes videre med, at Jette Sørensen overtager udsendelsen af nyhedsmail, hvis der kan findes en metode, således at vi undgår ”spam”problemer. Claus Woldum vil iflg. Morten Fonseca gerne fortsætte med at hjælpe os med landsbyrådets hjemmeside, loerslev.dk

 

 1. Efter en længere diskussion var der vist nok bred enighed om, at vi nok alle skal til at smøge ærmerne lidt op og komme i gang med at markedsføre vores dejlige område noget mere. Vi ved godt alle sammen, at hvis vi skal have gang i noget, så er det os selv der skal gøre det, og det ville slet ikke gøre noget, hvis vores foreninger blev bedre til at samarbejde. Der blev nævnt adskillige eksempler på ting, som let kunne lade sig gøre, hvis der altså lige var nogle, der satte det i gang.

 

Konkrete eksempler til overvejelse var:

 • Fælles aktivitetskalender på loerslev.dk, så vi undgår, at arrangementer lægges oveni hinanden. I det hele taget en bedre koordinering og udnyttelse af de ressourcer, der er i alle foreningerne. Er der mulighed for i højere grad at skabe dynamik mellem foreningerne?
 • Måske et fælles lokalblad – evt. en udvidelse af kirkebladet (og dermed i tæt samarbejde med Ugilt Menighedsråd)?

I første omgang blev foreslået et møde mellem de 3 borger/beboerforeninger i henholdsvis Ilbro, Ugilt og Lørslev. Formålet kunne være at udvide samarbejdet og lære hinanden lidt bedre at kende. Morten Fonseca fra Lørslev Borgerforening påtog sig rollen som indkalder til det første møde engang i januar måned 2016.

Landsbyrådets forretningsudvalg blev bedt om at kigge lidt på vedtægterne, således at det kan lade sig gøre at udvide forretningsudvalget, således at man sikrer, at alle lokalområder er repræsenteret. Forslaget eller forslagene skal fremlægges på årsmødet, der afholdes tirsdag den 19. april 2016.  Formålet skulle være – ud over at sikre en bredere geografisk fundering – at gøre forretningsudvalget stærkere i forhold til at træffe beslutninger, have overblik og være tovholder på fælles initiativer og projekter, søge fonde osv.

 

Ref., Jens Chr. Larsen  98963320

 

 

Referat Landsbyrådet 16. april 2013

Fremmødte :

Friskolen/Børnecenter : Morten
Lørslev Borgerforening : Kaj M. Larsen
Ilbro-Lørslev I.F. : Ingen
KFUM spejderne : Helga og Poul
Ugilt Beboerforening : Allan og Pennie
Ugilt Menighedsråd : Iben
Onsdagsklubben : Bendix og Annelise
Ugilt Forsamlingshus : Poul og Bodil
Ilbro Borgerforening : Erik og Ejvind
Lørslev Fjernvarmefors. : Ingen
Enkeltpersoner : Thorvald og Jens (sekretær).

 1. Jens blev valgt som dirigent.
 2. Poul og Bendix blev valgt som stemmetællere, men det fik vi nu ikke brug for.
 3. Jens fremlagde Henriettes skriftlige beretning og Poul fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt. Vi har modtaget vores tilskud på 14000 kr, og kassebeholdningen er ca 22000 kr.
 4. Vi diskuterede seniorjob, men de fleste var lidt usikre på, om det var noget for os. Henriette havde tilbudt sig som tovholder på et hurtigtarbejdende udvalg, og vi aftalte, at man skulle henvende sig til Henriette, såfremt man ønskede, at arbejde videre med sagen. Susanne Ulsted foreslog, at sommerfesten 2014 afholdes i uge 24. Dette blev vedtaget, såfremt det ikke falder sammen med Hjørring Dyrskue. Landbonord har efterfølgende meddelt, at dyrskuet i 2014 sandsynligvis afholdes i uge 25, altså d. 20. og 21. juni, så jeg regner med, at vi fastholder uge 24.
 5. Landsbyrådet besluttede at bevilge et tilskud på 1500 kr til indkøb af 2 borde/bænkesæt til Friskolen. Lørslev Borgerforening blev bevilget 4500 kr til indkøb af bænke. Ugilt Beboerforening blev bevilget 4500 kr. til prydplantning omkring bålhytten.
 6. Sommerfesten blev diskuteret, og det blev aftalt, at vi gør, som vi plejer og får hjælp af Kent, som ordner det praktiske for os. For at programmet kan omdeles onsdag den 22. maj, skal alle relevante oplysninger om foreningernes arrangementer meddeles til Jens senest den 5. maj.
 7. Henriette og Jens blev genvalgt, der var ikke andre forslag. Forretningsudvalget blev ligeledes genvalgt. Altså Henriette formand, Poul kasserer og Jens sekretær.
 8. Ugilt Beboerforening repræsenteres af Allan og Pennie. Morten fratræder som repræsentant for Friskolen.
 9. Kaj orienterede om nye tiltag fra Lørslev Borgerforening og om valgmøde i forbindelse med kommunevalget i november.

Jens Chr. Larsen 98963320