Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat Årsmødet 2. maj 2012

Fremmødte :
Friskolen/Børnecenter : Morten
Lørslev Borgerforening : Claus og Birthe
Ilbro-Lørslev I.F. : Erik
KFUM spejderne : Helga
Ugilt Beboerforening : Jens
Ugilt Menighedsråd : Ib
Onsdagsklubben : Bendix og Annelise
Ugilt Forsamlingshus : Poul og Bodil
Ilbro Borgerforening : Erik
Lørslev Fjernvarmefors. : Ingen
Enkeltpersoner : Henriette (formand), Jens (sekretær).

 1. Jens blev valgt som dirigent.
 2. Claus og Jens blev valgt som stemmetællere, men det fik vi nu ikke brug for.
 3. Henriette afgav beretning og Jens fremlagde regnskabet. Vi har endnu ikke modtaget vores tilskud på 14000 kr, men det er på vej.
 4. Der var ikke indkommet forslag.
 5. Landsbyrådet besluttede at bevilge et tilskud på 4000 kr til fornyelse af legepladsen ved Mariehuset. Lørslev Borgerforening blev bevilget 2500 kr til infotavle ved det kommende bytorv.
 6. Landsbyrådets fremtidige rolle tages på dagsordenen igen, når projekt Samling og sammenhold er kommet videre. Det kunne være i forbindelse med bevillingsmødet, der afholdes TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2012.
 7. Henriette orienterede fra Landsbyforum.
 8. Henriette blev valgt som landsbyrådets repræsentant i Landsbyforum.
 9. Sommerfesten er snart på trapperne. Landsbyrådet vedtog, at alle ændringer i forhold til sidste års arrangement skal meddeles Jens senest FREDAG DEN 11. MAJ, ellers kan vi ikke nå at lave programmet, der skal husstandsomdeles. Programmet finansieres af Landsbyrådets midler og omdeles i uge 22. Evt. udgifter til Sindal Blæserne finansieres af Landsbyrådets kasse. Henriette kontakter Erik Randrup.
 10. Henriette og Jens blev genvalgt, der var ikke andre forslag. Forretningsudvalget blev ligeledes genvalgt. Altså Henriette formand, Poul kasserer og Jens sekretær.
 11. Evt. ændringer om nye foreningsrepræsentanter mailes til Jens.
 12. Erik fra ILIF gjorde opmærksom på det fornuftige i, at arrangementer og aktiviteter af idrætsmæssig karakter så vidt muligt organiseres i idrætsforeningens regi på grund af de forsikringsmæssige forhold.

Jens Chr. Larsen 98963320