Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalforsamling i Lørslev og Omegns Borgerforening

Lørslev- og omegns Borgerforening

afholder generalforsamling 9. Oktober 2014 kl. 19.00 i foreningslokalet på Lørslev Friskole:

 

   Dagsorden

1)   Valg af dirigent og referent

 

2)   Formandens beretning for det forløbne år v/ Kaj M Larsen

 

3)   Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til

godkendelse v/ Helle Skoven

 

4)   Fastsættelse af kontingent

 

5)   Behandling af indkomne forslag  

 

6)   Valg af bestyrelsesmedlemmer

               På valg er:Jette Sørensen – villig til genvalg

                                      Gitte Damhus –modtager ikke genvalg

                                        Børge Thomsen – modtager ikke genvalg

 

7)   Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Nuværende: Morten Christensen

                                 Alex Jensen

 

8)   Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende: Preben Olsen, revisor

                                Walther Pedersen, Revisorsupp.

 

9)   Eventuelt.

 Foreningen er efterfølgende vært for et mindre traktement

 

  Venlig hilsen – Bestyrelsen