Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat fra mødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd.

Referat Landsbyrådet 23. april 2015, klik her: RefLørslev 230415

 

Referat fra mødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 170914.

Fremmødte :

Lørslev Borgerforening:          Gitte og Kaj

Ilbro-Lørslev I.F.:                       Ingen

KFUM spejderne:                        Poul (kasserer) og Lisbeth

Ugilt Beboerforening:                Pennie og Allan

Ugilt Menighedsråd:                   Ib og Iben

Onsdagsklubben:                         Annelise

Ugilt Forsamlingshus:               Bodil Horsevad og Poul

Ilbro Borgerforening:                Ingen

Lørslev Friskole:                          Anne

Lørslev Fjernvarmefors.:         Ingen

Enkeltpersoner:                          Henriette (formand) og Jens (sekretær)

 

 

 

  1. Formanden bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

 

  1. Henriette og Pennie orienterede om begrebet landsbypedel. Henriette om den formelle del og Pennie om det praktiske. Henriette fortalte, at der tidligst kan søges om landsbypedel i begyndelsen af 2015 og Pennie fortalte om, hvilke arbejdsopgaver som Mosbjergs landsbypedel havde påtaget sig. Resultatet af drøftelserne blev, at foreningerne i vores område og også gerne naboområderne i den kommende tid skal lave en liste med arbejdsopgaver, som kunne være relevante for en landsbypedel, således at vi er klædt på til evt. at lave en ansøgning om at få en landsbypedel, når/hvis muligheden opstår i 2015. Henriette koordinerer arbejdet og indkalder evt til et møde om sagen tirsdag den 3. februar 2015 på Lørslev Friskole.                                                          

 

  1. De fremmødte foreninger koordinerede den kommende tids arrangementer og landsbyrådet besluttede, at sommerfestugen i 2015 skal placeres i uge 24.

Næste årsmøde i Landsbyrådet afholdes på Lørslev Friskole tirsdag d. 21. april 2015.

 

  1. Der var indkommet 3 ansøgninger til frimærkekassen, men da vi allerede har brugt 10000 kr i år, og vi ikke ved om vi får penge i 2015, besluttede landsbyrådet, at man ikke ville bevilge penge på dette møde. Ansøgningerne kan genfremsendes, hvis de stadig er aktuelle, når vi afholder årsmødet.

 

  1. Så hyggede vi os med kaffe, the, øl og vand i konfirmandstuen og siger pænt tak for kaffe og husly.

 

 

Jens Chr. Larsen 98963320