Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lørslev Fjernvarme afholder Generalforsamling

Onsdag d. 29. oktober 2014

kl. 19.00 på Lørslev Friskole

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Beretning om det forløbne år.
 4. Det reviderede regnskab fremlæggelse til godkendelse.
 5. Budget for indeværende år.
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for indeværende år.
 7. Opfølgning på energidebatten.
 8. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er følgende Mads Nielsen, Rasmus Pedersen og Egon Hansen
 10. Valg af to suppleanter: På valg er Ann  Christina Fabricius Eriksen
 11. Valg af revisor
 12. Evt.

Forslag fra andelshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.