Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat årsmødet 28. maj 2008

Referat fra årsmødet i Lørslev-Ugilt Landsbyråd 280508.

Fremmødte :
Lørslev Børnecenter : ingen repræsentanter
Lørslev Borgerforening : Claus og Kent
Ilbro-Lørslev I.F. : ingen repræsentanter
KFUM spejderne : Poul
Ugilt Beboerforening : ingen repræsentanter
Ugilt Menighedsråd : Pia
Onsdagsklubben : Bendix og Annelise
Ugilt Forsamlingshus : Poul og Irene
Enkeltpersoner : Henriette Wandborg, Ricard Rask og Jens Chr. Larsen.

Ugilt Beboerforening havde inden årsmødet meddelt, at de pga bestyrelsesmøde ikke kunne sende en repræsentant. Nyt medlem af landbyrådet er Astrid Petersen i stedet for Jens Christensen. Revideret adresseliste medsendes.

På trods af fravær af repræsentanter for Børnecenter, Idrætsforening og Ugilt Beboerforening var fremmødet trods alt det største i landsbyrådets historie, og mødet blev afholdt i god ro og orden under myndig ledelse af Ricard Rask.

Følgende beslutninger blev truffet :

De nye vedtægter blev godkendt med den ændring, at annoncering af årsmødet for fremtiden vil ske i Ugeposten i stedet for Sindal Avis pga bedre dækning af lokalområdet. Foreninger og enkeltpersoner fra Ilbro-området kan derfor i fremtiden blive medlem af Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd, som vi hedder fra nu af. Nye vedtægter medsendes.

Der blev valgt 2 enkeltpersoner fra lokalområdet ind i landsbyrådet for det kommende år : Henriette Wandborg og Jens Chr. Larsen

Efter årsmødet valgtes følgende forretningsudvalg :

Formand : Henriette Wandborg
Kasserer : Poul Sørensen
Sekretær : Jens Chr. Larsen

Programmet til sommerfesten er sendt til trykning og uddeles i lokalområdet i uge 23. Ekstra eksemplarer kan afhentes på skolen. Programmet vil blive sat på hjemmesiden loerslev.dk.

Vi ses vel til sommerfesten.

Mvh. Jens Chr. Larsen (referent)