Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat 22. november 2007

Referat af mødet 22.11.07

Vedtægter.

Disse blev gennemgået, og sekretæren blev pålagt at udarbejde de nødvendige ændringer og fremlægge disse på årsmødet i maj 2008.
Valg.

Der blev vedtaget at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og sekretær. Til disse poster valgtes for perioden indtil årsmødet i maj 2008 :
Formand : Kent Budolfsen
Kasserer : Poul Sørensen
Sekretær : Jens Chr. Larsen

Formanden lovede i samarbejde med Claus Woldum at omorganisere og opdatere hjemmesiden.
Kassereren lovede i samarbejde med Aksel Jensen at skaffe lidt økonomisk overblik med henblik på at kunne lave budget og regnskab, således at vi kan modtage tilskud fra Hjørring Kommune.
Sekretæren lovede at få udarbejdet en komplet adresseliste over landsbyrådets medlemmer og at sikre et højt informationsniveau.

Fremtiden.

Landsbyrådet stiller sig positiv overfor et øget samarbejde med Ilbro-området i et forsøg på at gøre hele vores område mere tiltrækkende for nye beboere og sikre fortsatte udviklingsmuligheder. Ilbro-området kan evt. tilbydes optagelse i vores landsbyråd, hvis der er interesse for det. Forretningsudvalget vil arbejde videre med sagen. Thorvald Jørgensen, der er medlem af det nye landsbyforum, orienterede om mulighederne for økonomisk støtte til Landbyrådsarbejdet.

Mvh Jens Chr. Larsen (98963320)