Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Valgmøde d. 31. oktober

Tirsdag d 31 oktober kl 19.00
på Lørslev Friskole og Børnecenter
Du kan i panelet møde repræsentanter for alle opstillede partier/lister til kommunevalget d. 21. November 2017

Aftenens ordstyrer er Søren Wormslev

Aftenens tema: Landdistrikternes rolle i Hjørring Kommune
F.eks.
– Landdistrikternes rolle i fremtidens Hjørring kommune.
– Den offentligt service i landdistrikterne.
– Hvad med infrastrukturen? (busser, veje, stier m.m.)
– Erhvervsudvikling i landdistrikterne.
– Hvad med område- eller byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne?
– Hvordan gør vi landdistrikterne mere tiltrækkende?
– Placering af vindmøller og biogasanlæg i landdistrikterne

Disse og mange andre spørgsmål får du mulighed for at få svar på, hvis du møder op på Lørslev Skole den 31. oktober og lytter til de fremmødte politiske repræsentanter.

Program
19.00 Velkomst
19.05 Hver repræsentant vil få tildelt præsentationstid på 5 min.
Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.
20.00 Pause
20.15 Debat og spørgsmål fra salen, som ledes af aftenens ordstyrer, Søren
Wormslev fra Nordjyske
21.30 Som afrunding på valgmødet, tildeles hver af paneldeltagerne 2 min. taletid i
modsat rækkefølge som præsentationsrunden.

Der kan købes øl, vand, kaffe og the.

VEL MØDT TIL EN FORHÅBENTLIG UDBYTTERIG AFTEN
Landsbyforum og Lørslev Borgerforening