Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat Årsmødet 7. maj 2009

Referat årsmødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 070509.

Fremmødte :
Lørslev Børnecenter : Ingen (afbud fra Carsten)
Lørslev Borgerforening : Claus og Birthe
Ilbro-Lørslev I.F. : Ingen
KFUM spejderne : Poul (kasserer) og Helga
Ugilt Beboerforening : Malene
Ugilt Menighedsråd : Ib
Onsdagsklubben : Bendix
Ugilt Forsamlingshus : Irene og Thorkild
Ilbro Borgerforening : Erik og Frode
Enkeltpersoner : Arne, Henriette (formand) og Jens (sekretær)

  1. Formanden bød velkommen, og Jens blev valgt som dirigent. Han udtrykte glæde over, at Ilbro Borgerforening nu er medlem af landsbyrådet.
  2. Poul og Claus blev valgt som stemmetællere, men det fik vi nu ikke brug for.
  3. Henriette afgav beretning og nævnte bl.a. , at hun er valgt som næstformand i Landsbyforum. Poul fremlagde regnskabet og Jens snakkede bare.
  4. Der var ikke indkommet forslag.
  5. Landsbyrådet besluttede at afholde et møde torsdag den 29. oktober kl. 19, hvor vi vil tage stilling til ansøgninger om tilskud fra vores tildelte 12000 kr. Ansøgninger bedes fremsendt til Jens senest torsdag den 8. oktober.
  6. Det går fremad med planlægningen af sommerfesten. Jeg vedlægger foreløbigt program for sommerfesten 2009, hvor jeg har indført det, der skulle være planlagt på nuværende tidspunkt. I bedes kontrollere, om det er rigtig forstået eller det bare er ønsketænkning fra min side. De steder, hvor jeg har sat ? (spørgsmålstegn) har jeg brug for at vide mere for at kunne færdiggøre programmet. I bedes hurtigst muligt og allersenest MANDAG DEN 25. MAJ give mig de manglende oplysninger, så vi kan få programmet gjort klar til omdeling.
  7. Henriette og Jens blev genvalgt, der var ikke andre forslag. Forretningsudvalget blev ligeledes genvalgt. Altså Henriette formand, Poul kasserer og Jens sekretær.
  8. Ugilt Beboerforening har valgt Malene som medlem i stedet for Astrid, som vi takker for indsatsen. Revideret medlemsliste vedlægges.

Jens Chr. Larsen 98963320