Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Referat 29. oktober 2009

Referat mødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 291009.
Fremmødte :
Lørslev Børnecenter : Ingen
Lørslev Borgerforening : Claus og Birthe havde meldt afbud, Kaj mødte i stedet.
Ilbro-Lørslev I.F. : Ingen
KFUM spejderne : Poul (kasserer) og Helga
Ugilt Beboerforening : Malene og Lene
Ugilt Menighedsråd : Ib
Onsdagsklubben : Annelise
Ugilt Forsamlingshus : Irene og Poul
Ilbro Borgerforening : Erik
Enkeltpersoner : Henriette (formand) og Jens (sekretær)

 1. Formanden bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.
 2. Der var indkommet en ansøgning inden fristens udløb og 2 efter. Landsbyrådet besluttede, at alle 3 ansøgninger skulle behandles på dette møde.
  Lørslev og omegns Borgerforening blev bevilget 4000 kr til opstart af legepladsrenovering.
  Ugilt Beboerforening blev bevilget 4000 kr til 2 håndboldmål på sportspladsen.
  Ilbro Borgerforening blev bevilget 3000 kr til etablering af hjemmeside. Ilbros ønske om flere flagstænger kan evt løses gennem en låneaftale eller andet ved henvendelse til Lørslev Borgerforening, som er velforsynet med flagstænger.
  Foreningerne kan få pengene frigivet ved henvendelse til Poul Sørensen.
  Vi har nu næsten tømt vores konto, men vi håber på flere penge næste år.
 3. Vi besluttede, at næste årsmøde skal afholdes torsdag den 6. maj. Reserver datoen allerede nu. Malene har fået nyt telefonnummer, derfor vedlægges opdateret medlemsliste.

Jens Chr. Larsen 98963320