Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ordinær generalforsamling for Lørslev og Omegens Ungdomsklub

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR

LØRSLEV OG OMEGENS UNGDOMSKLUB

 

Alle interesserede inviteres til den ordinære generalforsamling for

Lørslev og omegns ungdomsklub

 

Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 20.30 på Lørslev Friskole.

Dagsorden:

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent og stemmetæller.
  4. Gennemgang af regnskabet.
  5. Godkendelse af regnskabet.
  6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen

a. På valg er:

Christine Visby.  (ønsker ikke genvalg)

Dorthe Thompsen

Lisbeth Christensen

Gitte Jensen

9. Valg af revisor.

a. Bestyrelsen foreslår Birthe Eriksen

10. Evt.