Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ordinær Generalforsamling hos KFUM Tirsdag den 1. marts 2016.

KFUM-Spejderne, Lørslev Gruppe.

Afholder

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 1. marts 2016.

  1. 17.30 til ca. 20.

I Spejderhuset, Troldnæsvej, Lørslev

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Valg til grupperåd – På valg: Michael Andersen. Lisbeth Christensen ønsker ikke genvalg.
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

Evt punkter i øvrigt, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 23. februar 2016,

Vi starter med fælles spisning kl. 17,30 hvor hver familie medbringer mad til de antal personer der er i familien. Der kan købes sodavand. Mens der holdes generalforsamling er der underholdning for alle spejder. Spejderne er vært med kaffe og kage.

Vel mødt.