Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nytårshilsen – et år går på held

Vi står nu på tærsklen til et nyt år  – og endda et helt nyt årti. 

Hvad vil det nye år og det nye  årti så byde ind med, for vores lokalområdes mange foreninger ?  Det kender vi af gode grunde ikke svare på, men vi kan da heldigvis ved fælles indsats, optimere mulighederne for at fastholde- og endda udvikle de positive indtryk  og anderkendelser, som vores område er tilgodeset af fra hele Hjørring kommune. Vi bliver ofte fremhævet som det gode eksempel, mens jeg ofte må svare på spørgsmålet: Hvordan gør I det  ? Det er jo ikke så ringe en anderkendelse !

At det de seneste år har bevæget sig i denne positive retning for vores lokalområde, skylde ene og alene det faktum, at foreningerne og deres ildsjæles utrætteligt arbejder i det regi de nu engang brænder for. Og det er den benzin som får hele motoren til at køre optimalt.

Men kigger vi lidt fremad på den korte bane, så er vi i forretningsudvalget ved – i samarbejde med Hjørring kommune, at ligge de sidste brikker på plads i det kursus for foreningernes bestyrelsesmedlemmer, som vi tidligere har drøftet med jer på koordineringsmøderne.  Ideen er født hos os, og den er blevet mødt med så stor interesse fra kommunen, at afviklingen sker som et pilotprojekt, som forhåbentligt kan bredes ud til andre Landsbyråd i Hjørring kommune. Kommunen har nemlig en kæmpe interesse i, at det frivillige foreningsliv fungere så optimalt og ambitiøst som muligt.

Pilotprojektet her hos os, er derfor også kun blevet en realitet, ved et velvilligt tilskud fra kommunen på ca 10.000 kr. hvilket viser lidt om de forventninger der er til at kurset kan være med til at klæde den enkelte bedre på til det – at være bestyrelsesmedlem.

Håbet er også, at kurset kan være med til at mindske udskiftningerne og samtidig lette rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer.

Vores forventning er at vi kan afvikle kurset over 2 aftener af ca. 3 timers varighed her i løbet af – ja, vel feb. måned. Men mere herom snarrest. 

Samarbejdet mellem foreningerne omkring forskellige arrangementer hen over det forløbende år, har været i en positiv udvikling. Netop samarbejdet foreningerne imellem, er med til, at der kan løftes støre opgaver, som ellers ikke ville kunne afvikles. Det er et kæmpe løft for vores område, samt noget der til stadighed skal være i fokus.

Årets sidste positive nyhed indløb midt i december, hvor planerne om en flugtskydningsbane nær Ugilt og Linderum blev skrinlagt. Et kæmpe engagement fra områdets foreninger og lokalbeboere bar frugt, i form af velbegrundet indsigelser og underskriftsindsamling. Så en kærkommen forløsning for områdets beboere og for den fremtidige bosætningsmulighed i dette hjørne af vores lokalområde. Og det der er godt for ét område, er godt for hele lokalområdet.

Lad denne positive begivenhed runde denne lille nytårshilsen af, med håbet om et rigtigt godt nytår til alle vores foreninger og deres bestyrelser, samt tak for godt samarbejde i det forløbende kalenderår. Dette gælder selvfølgelig også mit forretningsudvalg- Åse, Birgit og Thorvald, som jeg heldigvis har kunnet trække på i årets arbejde. Til sidst, og ikke mindst en stor tak til Solveig, for den arbejde hun har lagt i fornyelsen og opdateringen af loerslev.dk

På gensyn i 2020

Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev, Ugilt & Linderum
Kaj M Larsen, formand