Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ny bestyrelse i Lørslev & Omegns Borgerforening

Lørslev & Omegn Borgerforening siger tusind tak for en god generalforsamling og den store tilslutning og opbakning.

Bestyrelsen er konstituert sådan:

Formand: Tommy

Næstformand: Kristina

Sekrætær: Brit

Kassér: Jesper

Medlem: Maj

Medlem: Niels