Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lørslev og Omegns Borgerforening afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 11.10.2016 kl. 18.30 på Lørslev Friskole.

Kære alle – Husk at tilmelde jer – der er stegt flæsk flæsk med tilbehør:)
Lørslev og Omegns Borgerforening afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 11.10.2016 kl. 18.30 på Lørslev Friskole.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Alex Jensen (ønsker genvalg)
Dorthe Henriksen (ønsker genvalg)
Jette Sørensen (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Inden generalforsamlingen serveres stegt flæsk, kartofler og persillesovs – tilmelding nødvendig og skal ske på tlf. 24 42 23 87 senest 4-10-2016

Med venlig hilsen Bestyrelsen