Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Landsbyrådsmøde d. 22. november

Efterårsmøde i Landsbyrådet
Der indkaldes hermed til møde landsbyrådet for Ilbro, Lørslev, Ugilt & Linderum.
Dato: Tirsdag d. 22. November 2016 kl. 19.00
Mødested: Foreningslokalet i kælderen på Lørslev Friskole

Dagsorden

1: Orientering fra forretningsudvalget

2: Sommerfest
– Kort evaluering fra foreningerne på sommerfesten 2016
– Sommerfesten 2017
* Dato
* Afviklingsform & evt forandringer
* PR.
* Andet

3: Kommunikation

– Fra forretningsudvalget til medlemsforeningerne
– Kommunikationen via sociale medier
* Loerslev.dk
* Skoleintra
* Nyhedsmail
* Facebook

4: Orientering om status for Landsbypedel-ordning

5: Eventuelt

Med venlig hilsen
Landsbyrådet
Poul Sørensen, Jens Chr. Larsen, Kaj M Larsen