Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Landsbyrådsmøde 17/11-2015

Lørslev 12.10.2015
I indkaldes hermed venligst til :

Møde i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd

​Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 19.00
i mødelokalet på Lørslev Friskole

Dagsorden

1. Orientering om status vedr. arbejdet med at etablere en landsbypedelordning:
Vedtægterne er nu godkendt, og stiftende generalforsamling planlægges. Deltagende foreninger er: ILIF, Ugilt Beboerforening, KFUM-spejderne i Lørslev, Borgerforeningen for Lørslev og Omegn og Harken Gymnastik- og Idrætsforening. Det er ikke for sent for yderligere foreninger at være med – giv blot besked.

2. Kommunikation i lokalområdet:
I lang tid har Claus Woldum formidlet informationer rundt pr. mail i lokalområdet til de, der var tilmeldt hans nyhedsmail. Desværre har der den seneste tid været problemer med at sende og modtage nyhedsmailsene, fordi modtagernes servere “tror”, der er tale om spam. Claus har derfor meddelt, at nyhedsmailen ikke længere udsendes, men at han stadig gerne lægger informationer og nyheder ud på www.loerslev.dk. Landsbyrådet skal drøfte, hvordan vi sikrer god kommunikation og information i lokalområdet, når nyhedsmailen ikke længere udsendes.

3. Landsbyrådet rolle fremover:
I den seneste tid har der i hele landet været en trend, der handler om, at lokalsamfund/landsbyer uden liv eller fremtid nedlægges. Simpelthen rives ned og slettes af landkortet. Og i det materiale, Hjørring Kommune sender ud i forbindelse med, at ny kommuneplan skal i høring, er nedlæggelse af landsbyer også på tale.
Hvordan reagerer vi på det i vores område? Der arbejdes over hele landet med at samle landsbyer i klyngesamarbejder, der baserer sig på stærke samarbejder og arbejdsdelinger om funktioner og på stærkt sammenhold? Landsbyrådet er oprindeligt tænkt som en koordinerende “paraply”, der samler de foreninger, der er i lokalområdet. Hvordan skal Landsbyrådets rolle være i fremtiden?

4.Evt.

Mvh Jens Chr. Larsen