Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hvad talte man om i Lørslev for 92 år siden?

Den ”bedrageriske” brugsforeningsuddeler fra Ugilt – 1927- det var mens sognekongen Chr. Ugilt regerede

Det var kommet amtsrådsmedlem Chr. Ugilt for øre, at der i sognets større gårde ofte var lystigheder, hvor der blev serveret vin, spiritus og øl i store mængder, og at de våde varer kom fra brugsforeningen.

Om morgenen torsdag den 17. februar 1927 foretog brugsens bestyrelse med Chr. Ugilt i spidsen uanmeldt revision i brugsforeningen og konstaterede, at brugsuddeleren Poul Andersen havde gjort sig skyldig i underslæb til et beløb over 50.000 kr. Ved den årlige opgørelse til bestyrelsen havde uddeleren opgivet de udestående fordringer langt større, end de i virkeligheden var, og på denne måde skjult underslæbet. Fiktive debitorer.

Sagen blev straks meldt til politiet, som den 18. februar lukkede brugsforeningen og tog alle papirerne i forvaring. Brugsuddeler Poul Andersen blev bortvist. Han var en 40-årig mand, der stammede fra Aalborg kanten, og tilsyneladende ikke ekstravagerede, og som man havde absolut tillid til.

Ugilt brugsforening, der lå i Linderum, var på dette tidspunkt en af landsdelens største og havde en årlig omsætning på i nærheden af 300.000 kr. Uregelmæssighederne havde stået på i 4 år.Ved en senere revision af brugsforeningens regnskaber, nåede man frem til det resultat, at det korrekte underslæb var 32.000 kr. (ca. 1,1 mio. 2018 kroner).

Under forundersøgelserne ved retten i Hjørring nægtede Poul Andersen at have handlet i bedragerisk hensigt, men erkendte dog, at han i flere år havde været klar over, at der var et underskud og have forelagt bestyrelsen fejlagtige opgørelser over udestående fordringer.

Ved vidneafhøringerne oplyste en af uddelerens kommiser, at brugsuddeleren som regel var hjemme i butikken om formiddagen, men om eftermiddagen var han ofte ude at køre med medlemmerne, som derfor satte meget pris på ham.

Bestyrelsen hævede at være ført bag lyset på den måde, medens Poul Andersen erklærede, at det var gjort så groft, at de nemt kunne have opdaget sammenhængen. Svend Kohsel fra Glimsholt oplyste, at han allerede i 1926, da han var formand for brugsforeningens bestyrelse, havde kritiseret uddeleren på generalforsamlingen, men dette blev taget så ilde op, at det kostede ham stillingen som formand.

11. juni 1928 traf Statsadvokaten den afgørelse, at der ikke skulle rejses tiltale mod brugsforeningsuddeler Poul Andersen, idet det måtte anses for tvivlsomt, om han havde gjort sig skyldig i noget ulovligt.

Chr. Ugilt var sognerådsformand i Ugilt fra 1907 til 1937. Amtsrådsmedlem, formand for bank, sygehus, slagteri foruden en snes repræsentantskaber og bestyrelser. Ejer af sognets største gård ”Over Ugilt”. Medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks afholdsbevægelse 1919 til 1925. Far til 15 børn med to koner.

Billeder: Brugsforeningen 1912. Chr. Ugilt.

Kilder: Lokale skrifter herunder aviserne JP og VT.