Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget

This event has ended

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget den 15.september 2020, opførelse af et nyt sognehus, orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode. Visioner og ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.

Helt sikkert noget for dig. Vi ses den 18.08.20 kl. 17:00 i konfirmandstuen Ugilt Præstegård

 Efter mødet byder vi på en Hot Dog

Med venlig hilsen:
Formand: Ib Christiansen
Næstformand og sekretær: Heidi Hunderup
Kasserer og kontaktperson: Helga Knudsen
Kirkeværge: Britta Rump
Menigt medlem: Astrid Petersen
Sognepræsterne: Lise Munk Pedersen og Eva Christophersen