Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalforsamling Lørslev Cafe & Kulturshu

This event has ended

Kære Lørslev borger,

Hermed indkaldelse, samt dagsorden, til den ordinære generalforsamling, Lørslev Café & Kulturhus
Du er inviteret til at deltage på friskolen torsdag den 21/3-2019 kl. 19 – er du medlem af huset, så har du stemmeret

Hermed følger dagsorden for annoncerede ordinær generelforsamling for Lørslev Café & Kulturhus

Generalforsamlingen finder sted Torsdag den 21/3-2019 kl. 19 på Lørslev Friskole. Alle er velkomne, og medlemmer har stemmeret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen).

6. Valg til bestyrelsen – 3 på valg til bestyrelsen

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt