Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalforsamling Lørslev Café & Kulturhus

This event has ended

30-03-2023 

Kl.19:00 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og referent. 
 2. Godkendelse af dagsorden samt indkaldelsesvarsel.
 3. Formandens beretning for det forgangne år. 
 4. Forelæggelse af regnskab. 
 5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Valg til bestyrelse, på valg er følgende: 

  Martin Lønborg (ønsker ikke genvalg)
  Mette Dahl
  Dorthe Mølgård 
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen, på valg er følgende: 

  Eva Lundorff
  Lonnie Høgh 
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Dorthe Thompsen i hænde senest d.20/3-23 på følgende mail: tyson7@live.dk 

Vores vedtægter findes på hjemmesiden: www.loerslevcafeen.dk 

Lørslev Café & Kulturhus er vært med hotdog og cocio kl.18:00 tilmelding hertil nødvendigt på tlf:2859 1805 eller tyson7@live.dk