Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalforsamling Borgerforeningen

This event has ended

Lørslev og omegns Borgerforening indkalder til generalforsamling tirsdag d. 8. oktober. kl. 19:00

Som sædvanlig bydes der på stegtflæsk med tilbehør kl. 18:00. Tilmelding nødvendig til Morten Fonseca på mail ugiltvej757@gmail.com eller tlf/sms. 24 42 23 87

Så spisning kl. 18:00 og hvis man bare ønsker at være med til generalforsamling starter den kl. 19:00

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til
godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er Morten Fonseca(ønsker ikke genvalg)
                     Tommy Pedersen(ønsker ikke genvalg)
                     Mark Larsen(ønsker genvalg)
7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant

Forslag som ønskes behandlet skal indsendes på ugiltvej757@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mvh. Lørslev Borgerforening