Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalforsamling 2023 KFUM Spejderne i Lørslev

This event has ended

Velkommen til Generalforsamling hos KFUM Spejderne i Lørslev kl 19 d 27 februar.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Valg af medlemmer til grupperådet
o Eva og Solveig er på valg
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. februar.

Gruppen er vært ved efterfølgende kaffebord.
Vel mødt
Grupperådet