Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøde i Landsbyrådet

This event has ended

Alle er velkommen 🙂

Hermed indkaldes der til

Årsmøde i Landsbyrådet for Ilbro-Lørslev-Ugilt-Linderum

Tirsdag d. 16. April 2019 kl. 19.00 i foreningslokalet på Lørslev Friskole

1:   Valg af dirigent og stemmetællere.

2:   Beretning fra det forgangne år.

3:   Økonomisk oversigt

4:   Indkomne forslag. (skal være sekretær Thorvald Jørgensen i hænde senest 7 dage inden årsmødet ( 9./4.)

5:    Evt. bevillinger fra frimærkekassen.
Ansøgninger skal indsendes til sekretær Thorvald Jørgensen senest 7 dage inden årsmødet ( 9./4.)

6:   Valg af indtil 3 enkeltpersoner fra lokalområdet til landsbyrådet.

7:    Valg af forretningsudvalg.

8:    Meddelelse om forenings- og institutionsrepræsentanter for det kommende år.

9:    Eventuelt

Ang. punkt 5:  Kun ansøgninger som er indsendt rettidigt, kan forventes at komme i betragtning til bevilling.

Landsbyrådet er vært for øl & sodavand

Med venlig hilsen
Kaj M Larsen, formand
Åse Vajhøj, næstformand
Thorvald Jørgensen, sekretær
Birgit Padfield, kasserer