Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøde i Landsbyrådet for Ilbro-Lørslev-Ugilt-Linderum

This event has ended

Hermed genindkaldes der til

Årsmøde i Landsbyrådet 
for Ilbro-Lørslev-Ugilt-Linderum

Mandag d. 15. Juni 2020 kl. 19.00 i foreningslokalet på Lørslev Friskole

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og stemmetællere.

2:   Beretning fra det forgangne år.

3:   Økonomisk oversigt

4:   Indkomne forslag. (skal være sekretær Thorvald Jørgensen i hænde senest 7 dage inden årsmødet ( 8./6.)

5:    Evt. bevillinger fra frimærkekassen.
Ansøgninger skal indsendes til sekretær Thorvald Jørgensen senest 7 dage inden årsmødet ( 8./6.)

6:   Valg af indtil 3 enkeltpersoner fra lokalområdet til landsbyrådet.

7:    Valg af forretningsudvalg.

8:    Meddelelse om forenings- og institutionsrepræsentanter for det kommende år.

9:    Eventuelt

Ang. punkt 5:  Kun ansøgninger som er indsendt rettidigt, kan forventes at komme i betragtning til bevilling.

Landsbyrådet er vært for øl & sodavand

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev. Ugilt og Linderum
Forretningsudvalget: Åse, Birgit, Thorvald & Kaj