Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøde i Landsbyrådet

This event has ended

Hermed indkaldes til

Årsmøde i Landsbyrådet

for Ilbro-Lørslev-Ugilt-Linderum
Mandag d. 24. april 2023 kl. 19.00 i Lørslev Cafe-og Kulturhus

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere.
2: Beretning fra det forgangne år.
3: Økonomisk oversigt
4: Indkomne forslag. (skal være sekretær Åse Vajhøj i hænde
senest 7 dage inden årsmødet ( 17./4.) aase.vajhoej@outlook.dk
5: Evt. bevillinger fra frimærkekassen.
Ansøgninger skal indsendes til sekretær Åse Vajhøj senest 7 dage inden årsmødet ( 17./4.) aase.vajhoej@outlook.dk
6: Valg af indtil 3 enkeltpersoner fra lokalområdet til landsbyrådet.
7: Valg af forretningsudvalg.
8: Meddelelse om forenings- og institutionsrepræsentanter for det kommende år.
9: Eventuelt

Ang. punkt 5: Kun ansøgninger som er indsendt rettidigt, kan forventes at komme i
betragtning til bevilling. Det forventes absolut at foreninger som ansøger, møder op
til årsmødet. ”Frimærkepuljen” plejer at udgøre 12-14.000 til uddeling. Forretningsudvalget håber at kunne tilgodese
ansøgninger fra alle vores fire landsbyer, da vores kommunale tilskud er baseret på 3.500 kr pr landsby.
Større projekter bør søge kommunens vedligeholdelsesmidler eller andre kommunale støtteordninger

Landsbyrådet er vært for øl & sodavand
Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev. Ugilt og Linderum
Forretningsudvalget: Åse, Birgit & Kaj