Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Et mærkeligt år er over

Den sidste side i kalenderen for 2020, skal snart vendes og et nyt år åbenbares. Og det er jo ikke et hvilket som helst år vi nu siger farvel til. Det har på godt jysk været ”trælst”. Jeg kan efterhånden ikke længere holde styr på det antal arrangementer, møder mm som i det forgangene år er blevet aflyst her i lokalområdet. Men det er mange – rigtig mange. Det vil helt sikkert være nemmere at nævne de ting som faktisk BLEV afviklet.

Den pandemi-situation vi har stået i siden 11. marts, har jo været en stor udfordring for jer foreninger at navigere i. Skal – skal ikke !! Det har I jo alle skulle ta’ stilling til, og det har sikkert været svært, samt givet en masse spildt arbejde.

Det store spørgsmål er jo nu: Hvornår bliver tilværelsen normaliseret ?

Det har jeg ingen forudsætninger for at spå om, men med starten på vaccination af befolkningen, så giver det da begrundet håb om at normale tilstande kan vende tilbage hen over 2021. Og dermed forhåbentlig også normalisere det arbejde som I foreninger er sat i verden for. Et arbejde, som i den grad er med til- og forudsætning for, at vi som lokalsamfund er attraktivt at bo- og bosætte sig i.

Her fra forretningsudvalget, har vi jo et hængeparti med bestræbelserne på at oprette et hold af ”landsbypedeller” – ”Grå Mænd”, eller hvad et sådan hold nu skal hedde.

Hvis dette kan lykkes, tror vi det vil gi’ et stort løft i lokalområdets herlighedsværdi, mens det også vil aflaste foreningsbestyrelsernes mere praktiske arbejdsopgaver.

Og vi skal jo også så hurtigt som muligt, være det koordinerende led i beslutningen om hvor vidt der skal arbejdes hen mod det sædvanlige samarbejde vedr. sommerfesten i Lørslev i juni.

Ja, og sådan har I foreninger sikkert alle nogle hængepartier I brænder for at få sat i søen. Men lige pt. er alt jo lukket ned, og mit bedste råd vil være at følge med i, hvad vaccinationsprogrammet på sigt vil gi’ af muligheder for genåbning.

Men den er svær!

Jeg vil slutteligt takke alle I formænd, jeres bestyrelsesmedlemmer og øvrige ildsjæle rundt om i vores lokalområde, som i løbet af året alle har bidraget til at vi som lokalsamfund fortsat fremstår som et attraktivt sted at bo. Tak til Solveig for hendes utrættelige arbejde med hjemmesiden loerslev.dk samt Alex og Karina for deres indsats med nyhedsformidling gennem ”Nyhedsmail” Og sidst – og ikke mindst til forretningsudvalget to øvrige medlemmer Birgit og Åse.

I ønskes alle et rigtig godt nytår og på gensyn i 2021

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev, Ugilt og Linderum
Kaj M Larsen, formand