Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Et år rinder ud – Et nyt rinder ind

Efter et par år, hvor Covid 19 i stor grad satte dagsordenen for I foreningers aktiviteter, så har 2022 været året, hvor vi alle hurtigt kunne se lyset for enden af tunnelen  !  Ja, vi nåede også helt igennem og en helt normal dagligdag udfoldede sig.   Endelig !!

Og kan vi så nu endelig glemme alt om Corona ?  Forhåbentlig.  Dog må man med stor skepsis følge udviklingen i Kina, som i denne tid synes helt at ha’  mistet grebet om epidemien. Kan Kina igen være arnested til en ny global katastrofe ?  Mit håb er dog, at vi her i vesten – og Danmark i særdeleshed, har styr på sundhedssituationen.

Derfor er det også min fornemmelse, at I foreninger heldigvis agere ud fra at tingene er normaliseret fremadrette. På vores sidste koordineringsmøde, var der masser af planer i støbeskeen for 2023 og derfor skal der nok blive rig muligheder for at områdets beboere, får rig mulighed for at engagere sig i vores lokalsamfund.

2022 var igen et år, hvor jeg har set et meget stort aktivitetsniveau rundt i hele vores lokalområde. Og netop dette kæmpe engagement i jeres foreninger, er netop livsnerven til fortsat udvikling. Udvikling,  som udmønter sig i, at det fortsat er et attraktivt område at bosætte sig i. Eller kort og godt: Et godt sted at bo.

Heldigvis er mange af jeres projekter igen i 2022, blevet begunstiget af kommunale tilskud. Det er ikke en selvfølge at kommunale kroner flyder ned i foreningernes pengekasser. Det kræver gennembearbejdede projekter og ansøgninger. Men er dette på plads, så oplever jeg, at der er stor velvillighed til at understøtte den udvikling, som de seneste år har karakteriseret vores lokalområde.

Selv om Hjørring Kommune just ikke er en af landets rigeste – mildt sagt, så kan os ude i landsbyområderne glæde os over, at der i et stramt budgetforlig, ikke er sparet en eneste krone i de forskellige puljer, som er øremærket Landdistrikterne. Det viser at politikerne også kan se potentialet i et aktivt landdistrikt.  Så der er basis for støtte til projekter herude, også i 2023.

I foreningers engagement er med til at jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle igen i 2023, samt glæder mig til, at samarbejdet mellem de enkelte foreninger kan udvikle sig hen mod, at den enkelte foreningen føler sig som en del af noget stører. Nemlig en del af Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev, Ugilt og Linderum

Jeg vil slutteligt takke alle I formænd,  jeres bestyrelsesmedlemmer og øvrige ildsjæle rundt om i vores lokalområde, som i løbet af året alle har bidraget til at vi som lokalsamfund fortsat fremstår som et attraktivt sted at bo. Tak til Solveig  for hendes utrættelige arbejde med hjemmesiden loerslev.dk, kræfterne bag ”Nyhedsmail” samt folkene bag landsbyernes Fasebook sider.  Og sidst – og ikke mindst til en tak til mit forretningsudvalgs to øvrige medlemmer Birgit og Åse.

Der skal derfor  lyde et GODT NYTÅR til jer alle, samt håbet om et godt samarbejde igen i 2023

Med venlig hilsen

Kaj M Larsen, formand for Landsbyrådet