Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aflysninger m.m…

Tiden nærmer sig jo 28. april, hvor vores årsmøde er fastsat til. Men med regeringens seneste udmelding med fortsat begrænsning i forsamlingsfriheden til max 10 personer, så er der ingen mulighed for afholdelse.

 Denne her tidshorisont rækker frem til 10. maj, hvorefter vi jo ikke ved om der lempes, strammes eller fastholdes. Derfor vil det  ikke være megen ide i at udmelde en ny dato nu, men afvente hvad der meldes ud efter 10. maj.

Hvis der løsnes godt op til den tid, så erstatte vi vores koordineringsmøde 15. juni med årsmødet. Ellers må vi jo afvente til efter sommeren – altså august/sept. Her kunne vi jo så passende bruge 2.sept. hvor vi også har fastsat et koordineringsmøde. Altså hvis der til den tid er mulighed herfor.

I vil derfor modtage en ny mødeindkaldelse med dato for bl.a. ny ansøgning til frimærkekassen, når vi i forretningsudvalget skønner en afholdelse mulig.

Sommerfesten i Lørslev 13./6.:

Efter Lørslev Borgerforenings udmelding om aflysning af deres påtænkte aktiviteter, har de øvrige foreninger i ”sommerfest-gruppen” meldt ud, at der ikke er nogen mulighed for gennemførelse.

Skulle der være åbnet så meget op efter 10. maj, at der er mulighed for at lave arrangementer, så står det jo den enkelte forening frit herfor. Men en samlet sommerfest som oprindeligt planlagt, det bliver ”ET PÅ GENSYN 2021”

Øvrige arrangementer:

Corona-pandamien har jo i den grad også hærget her i foråret – og kommer nok også til det hen over sommeren. Det har jo også haft stor indflydelse på foreningsarbejdet her i vores lokalsamfund, hvor det meste jo er sat på stand-by. 

Med det aktivitetsniveau vi ved der er i de forskellige foreninger, så er meget jo aflyst/udsat med det ekstra arbejde som det nu har ført med sig. Men det er vores håb, at så meget af det aflyste som muligt, gennemføres på et senere tidspunkt, således vi også på bagsiden af denne pandami, igen fremstår som et meget aktivt lokalsamfund – og at lokalsamfundet til den tid bakker om disse.

Vi ønsker alle en fortsat rigtig god påske – og pas fortsat godt på jer selv og på alle andre.

Med venlig hilsen

Landsbyrådet for Ilbro, Lørslev, Ugilt & Linderum
Forretningsudvalget
Thorvald Jørgensen, sekretær
Birgit Padfield, kasserer
Åse Vajhøj, næstformand
Kaj M Larsen, formand