Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Årsmøde i Landsbyrådet 2014

ÅRSMØDE I LØRSLEV-UGILT-ILBRO LANDSBYRÅD

ONSDAG DEN  23. APRIL 2014  KL. 19.00 

I mødelokalet i kælderen på Lørslev Skole.

 

DAGSORDEN

 1.     Valg af dirigent

 2.     Valg af stemmetællere

 3.     Beretning fra formand og kasserer

 4.     Indkomne forslag.  Skal landsbyrådet nedsætte en lille gruppe til at se på vores hjemmeside loerslev.dk og se om vi skal have den opdateret, udvidet eller andet ?

 5.     Ansøgning om penge fra frimærkekassen.  Der er indkommet 4 ansøgninger. Ugilt beboerforening søger om tilskud til bord/bænk sæt (pris 5800 kr). Børnehaven Mariehuset søger om midler til udskiftning af cykel/legetraktor (pris ukendt). Ilbro Borgerforening søger om 4000 kr til bankospil og jubilæum. Lørslev- og omegns Borgerforening søger om 3500 kr til bar + lyskæde. Alle 4 ansøgninger eftersendes denne dagsorden.

 6.     Sommerfesten afholdes i år i uge 24 (9.-15. juni) . Er der styr på alle arrangementer ? Vi skal snart til at tænke på program, og Jens har brug for alle oplysninger hurtigst muligt. Alle oplysninger skal gerne foreligge på årsmødet, da vores deadline er i uge 19 eller 20, og sommerfestprogrammet skal omdeles onsdag den 28. maj.

 7.     Valg af op til 3 personer fra lokalområdet

( pt er valgt Henriette Wandborg og Jens Chr. Larsen.)

 8.     Meddelelse om foreningsrepræsentanter for det kommende år. Hvem skal repræsentere jeres forening det kommende år ?

 9.      Evt.

 

Alle beboere i Ugilt sogn og Ilbro-området er velkomne til årsmødet. Alle kan stille op og har stemmeret på mødet.

Vi håber på et stort fremmøde.

 

Forretningsudvalget. ( Henriette, Poul og Jens (98963320))